Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Minskide Hökümetara Türkmen-Belarus Toparynyň Sekizinji Mejlisi Geçiriler
Minskide Hökümetara Türkmen-Belarus Toparynyň Sekizinji Mejlisi Geçiriler
Minskide Hökümetara Türkmen-Belarus Toparynyň Sekizinji Mejlisi Geçiriler

Minskide Hökümetara Türkmen-Belarus Toparynyň Sekizinji Mejlisi Geçiriler

Minskide Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň sekizinji mejlisi geçiriler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karary bilen toparyň türkmen böleginiň düzümini tassyklady.

Döwlet Baştutanymyz Belarus Respublikasynyň ýurdumyzyň öňden gelýän we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny belledi, bu ulgamdaky netijeli hyzmatdaşlyk iki tarapyň bähbitlerine we toplanylan tejribelere daýanýar.

Lebap welaýatynda kaliý dökünleriniň önümçiligi boýunça Garlyk dag-magdan baýlaşdyryjy toplumy gurmak boýunça iri möçberli bilelikdäki taslamanyň durmuşa geçirilmegi netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşygyň anyk mysalydyr.

Meňzeş Täzelikler

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmengaz“ Döwlet konserniniň Tebigy gaz instituty ençeme ýyllaryň dowamynda uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde baý tejribe toplady. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir