Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Bilen Duşuşyk
Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Bilen Duşuşyk
Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Bilen Duşuşyk

Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanda öz diplomatik wezipesini tamamlaýan, Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Abdul Malik bilen duşuşdy.
Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň we Pakistan Yslam Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça işleriň netijelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň ýokary derejesine ünsi çekip, taraplar ýokary derejeli saparlaryň ähmiýetini bellediler. Duşuşygyň dowamynda energetika çygrynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek arkaly bu ugurda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerine hem garaldy.
Türkmen tarapyna soňky ýyllarda Ilçihananyň işine berilen goldaw we myhmansöýerlik üçin çyn ýürekden minnetdarlygyny bildirip, Pakistanyň Türkmenistandaky Ilçisi bilelikdäki taryhyň, medeniýetiň we däpleriň esas bolup hyzmat edýän iki ýurduň arasyndaky işjeň hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belledi.

Meňzeş Täzelikler

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir