Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Paýtagtymyzyň Topary Kabaddi Boýunça Türkmenistanyň Çempiony Boldy
Paýtagtymyzyň Topary Kabaddi Boýunça Türkmenistanyň Çempiony Boldy
Paýtagtymyzyň Topary Kabaddi Boýunça Türkmenistanyň Çempiony Boldy

Paýtagtymyzyň Topary Kabaddi Boýunça Türkmenistanyň Çempiony Boldy

Kabaddi boýunça ýurdumyzyň çempionaty welaýatlaryň (Lebap welaýatyndan başga) we Aşgabadyň toparlaryny paýtagtymyzdaky “Galkynyş” sport toplumyna ýygnady. Paýtagtymyzyň hem-de Mary welaýatynyň türgenleriniň arasynda geçen ýarym final duşuşygy çekeleşikligi boýunça aýratyn tapawutlandy. Duşuşygyň esaasy wagty 76:76 hasabynda deňlikde tamamlandy. Goşmaça bäş minutlykda aşgabatly türgenleriň garşydaşlaryndan güýçlidigi mälim boldy.

Tomusky Aziýa oýunlarynyň düzümine girýän kabaddi toparlaýyn oýny öz düzgünleri boýunça türkmen milli oýny bolan aýterek-günterek oýnuna çalymdaşdyr. Bu oýnlaryň esasy tapawudy hindi oýnunyň has galtaşykly häsiýete eýe bolup, onda el we aýak bilen urgulary geçirmäge rugsat berilýändiginden ybaratdyr. Şeýle düzgünleriniň bolandygy üçin kabaddi başa-baş göreşlere degişli edilýär.

Meňzeş Täzelikler

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmengaz“ Döwlet konserniniň Tebigy gaz instituty ençeme ýyllaryň dowamynda uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde baý tejribe toplady. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir