Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti W.W.Putin Resmi Sapar Bilen Türkmenistana Gelýär
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti W.W.Putin Resmi Sapar Bilen Türkmenistana Gelýär
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti W.W.Putin Resmi Sapar Bilen Türkmenistana Gelýär

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti W.W.Putin Resmi Sapar Bilen Türkmenistana Gelýär

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti W.W.Putin resmi sapar bilen Türkmenistana gelýär.

Türkmenistanyň we Russiýanyň global gün tertibiniň esasy meseleleri bolan bütindünýä parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmek, halkara terrorçylygyň wehimlerine we ekstremizme garşy durmak, ýaragsyzlanmak we Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak ýaly ugurlar boýunça garaýyşlary ýakyndyr.

Ýurtlaryň ikisi hem söwda-ykdysady, energetika, ulag-aragatnaşyk ulgamlary we agrosenagat toplumy ýaly ugurlaryň giň topary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy amala aşyrýarlar.

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasy ynsanperwer ugurlary boýunça däp bolan gatnaşyklary, şol sanda, ylym, bilim we amaly barlaglar, medeniýet we döredijilik alyşmalary boýunça üstünlikli dowam etdirilmeginiň aýratyn möhümdigini bellediler.

Ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ösdürmeklige we giňeltmeklige gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalarynyň uly toplumyna gol çekmek meýilleşdirilýär.

 

Meňzeş Täzelikler

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi. Myhman …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir