Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Sambo Boýunça Türkmen Topary 8 Altyn Medal Bilen Öňde
Sambo Boýunça Türkmen Topary 8 Altyn Medal Bilen Öňde
Sambo Boýunça Türkmen Topary 8 Altyn Medal Bilen Öňde

Sambo Boýunça Türkmen Topary 8 Altyn Medal Bilen Öňde

Türkmenistan, Gyrgyzystan we Gazagystan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sambo görnüşi boýunça ýaryşyny her biri iki medal bilen tamamlady.

25-nji sentýabr duşenbe güni medal baýraklaryny gazanandan soň, türkmen topary öz ýeňşini esasy garşydaşlary bilen paýlaşan-da bolsa, sekiz altyn, jemi 23 medaly almagy başardy.

“Biz hakykatdan hem birek-birege goldaw berýäris. Ýaryşdan öň biz diňe bir topardaşdyk. Indi bolsa, bir-birimiz bilen dost bolman, eýsem dogan ýaly bolduk” diýip, zenanlaryň arasynda 56 kg-a çenli agram derejesine çykyş edip, Türkmenistanyň sekizinji we iň soňky altyn medal baýragyny getiren Rusana Nurjawowa gürrüň berdi.

Gazagystan hem Aşgabat 2017 oýunlarynda üstünlikli çykyş edenleriň biri bolup, ol ýedi medal gazanmak bilen Türkmenistandan soň medal orunlary boýunça ikinji ýerde durýar.

Aziýanyň iki gezek çempiony bolan Zafar Allabergenow 68 kg-a çenli agram derejesindäki söweş sambosynda ýeňiji bolup, özbegistanly toparynyň alan dört medalyndanky üç altyn medala goşandy bardyr.

Meňzeş Täzelikler

2018 Yılı Türkmenistan’da «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi» Yılı Olarak İlan Edildi

2018 Yılı Türkmenistan’da «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi» Yılı Olarak İlan Edildi

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Sn. İşankuli AMANLIYEV ev sahipliğinde «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi»adlı toplantı 19 …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir