Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / “Serdar” Kärhanasynda Açylan Täze Bölüm Her Ýyl Işilen Nah Ýüplügiň 1300 Tonnasyny Öndürmäge Niýetlenendir
Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir.
Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir.

“Serdar” Kärhanasynda Açylan Täze Bölüm Her Ýyl Işilen Nah Ýüplügiň 1300 Tonnasyny Öndürmäge Niýetlenendir

Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir.

Täze önümçilik Şweýsariýanyň “SSM” we Germaniýanyň “Saurer” kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilendir. Işilen ýüplügiň şunuň ýaly möçberde öndürilmegi pudagyň kärhanalaryna häzirkizaman jorap we tüýjümpek önümleriň önümleri öndürmegi ýola goýmaga, şeýle hem erkek adamlar üçin köýnekleri öndürmekde ulanylýan ýokary hilli matalary taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

Pudagyň kärhanalarynyň gaýtadan enjamlaşdyrylmagy önümleriň görnüşlerini giňeltmäge, ýordumyda öndürilýän harytlaryň möçberlerini artdyrmaga, içeri we daşary bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Meňzeş Täzelikler

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir