Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / (TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär
(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär
(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 20-nji apreline (20.04.2017) çenli dowam eder.

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde elektrik enjamlaryň we gurallaryň, Barlag-ölçeg enjamlarynyň we awtomatikanyň ätiýaçlyk şaýlaryny almak boýunça №. CIT-15135-MR/ CIT-15137-MR/ CIT-15150-MR/ CIT-15151-MR belgili tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär

Bu tender şu aşakdaky materiallary satyn almagy göz öňünde tutýar:

1. Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde elektrik enjamlaryň we gurallaryň, Barlag-ölçeg enjamlarynyň we awtomatikanyň ätiýaçlyk şaýlaryny almak

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar aşakda görkezilen maglumatlary we resminamalary tabşyrmalydyrlar:

1. Bäsleşige gatnaşmak üçin arza.
2. Kompaniýa barada gysgaça maglumat, şol sanda kompaniýanyň hasaba alnandygy barada maglumat.
3. Arza bermek üçin ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty we kompaniýanyň hasaba alyş resminamasy;
4, Soňky 3 ýylda kompaniýanyň maliýe ýagdaýy barada maglumat;
5. Taýýarlan zawod barada maglumatenjamyň ýygnalan ýeri,
6. Ýerli kompaniýalar üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigine girýändigini tassyklaýan şahadatnamanyň göçürmesini görkezmeklik hökmanydyr.

Salgymyz: Türkmenistan, Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/3

Habarlaşylmaly tarap: Narine Simonýan; elektron poçta salgysy: Narine.Simonyan@cnpcag.com

Tel.:+993-12-445434 Faks:+993-12-445044

Arzalar ýörite adamlaryň üsti bilen, elektron poçta ýa-da faks arkaly iberilip bilner.

CNPC INTERNATIONAL TURKMENISTAN

Meňzeş Täzelikler

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmengaz“ Döwlet konserniniň Tebigy gaz instituty ençeme ýyllaryň dowamynda uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde baý tejribe toplady. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir