Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / (TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär
(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär
(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 20-nji apreline (20.04.2017) çenli dowam eder.

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde elektrik enjamlaryň we gurallaryň, Barlag-ölçeg enjamlarynyň we awtomatikanyň ätiýaçlyk şaýlaryny almak boýunça №. CIT-15135-MR/ CIT-15137-MR/ CIT-15150-MR/ CIT-15151-MR belgili tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär

Bu tender şu aşakdaky materiallary satyn almagy göz öňünde tutýar:

1. Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde elektrik enjamlaryň we gurallaryň, Barlag-ölçeg enjamlarynyň we awtomatikanyň ätiýaçlyk şaýlaryny almak

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar aşakda görkezilen maglumatlary we resminamalary tabşyrmalydyrlar:

1. Bäsleşige gatnaşmak üçin arza.
2. Kompaniýa barada gysgaça maglumat, şol sanda kompaniýanyň hasaba alnandygy barada maglumat.
3. Arza bermek üçin ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty we kompaniýanyň hasaba alyş resminamasy;
4, Soňky 3 ýylda kompaniýanyň maliýe ýagdaýy barada maglumat;
5. Taýýarlan zawod barada maglumatenjamyň ýygnalan ýeri,
6. Ýerli kompaniýalar üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigine girýändigini tassyklaýan şahadatnamanyň göçürmesini görkezmeklik hökmanydyr.

Salgymyz: Türkmenistan, Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/3

Habarlaşylmaly tarap: Narine Simonýan; elektron poçta salgysy: Narine.Simonyan@cnpcag.com

Tel.:+993-12-445434 Faks:+993-12-445044

Arzalar ýörite adamlaryň üsti bilen, elektron poçta ýa-da faks arkaly iberilip bilner.

CNPC INTERNATIONAL TURKMENISTAN

Meňzeş Täzelikler

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir