Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / (TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär
(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär
(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 29-njy Martyna (29.03.2017) çenli dowam eder.

«Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» kompaniýasy şu aşakdaky tendere gatnaşmagy teklip edýär:

PCT/TOD/2017/006 – «INDUSTRIAL RB211» gaz turbinalary üçin gazturbina enjamlaryna tehniki hyzmat bermek we düýpli abatlamak boýunça

Ýokarda görkezilen tenderleriň islendigine gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar şu resminamalary tabşyrmalydyrlar:

– bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza/hat (hökmany suratda tenderiň ady we belgisi görkezilmelidir);

– arza bermäge ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty;

– Türkmenistanda hasaba alnan kompaniýalaryň hasaba alyş resminamalarynyň göçürmesi (eger bar bolsa);

– degişli iş tejribesiniň sanawy.

Bäsleşik boýunça arzalar tender neşir edilen gününden soňky 14 (on dört) günüň dowamynda iş wagtlarynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy, 81, Aşgabat, 744027, Türkmenistan salgy boýunça ýa-da tender_secretarytkm9@petronas.com.my elektron salgy boýunça kabul edilýär.

Meňzeş Täzelikler

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4' Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4′ Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Paýtagtymyzyň günorta-gündogarynda çalt depginlerde kemala gelýän ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan dokuz gat jaýlaryň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir