Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY / Türkiýe Russiýadan, Türkmenistandan, Ýakyn Gündogardan, Azerbaýjandan Gelýän Gaz Üçin Üstaşyr Geçiriji Bolmak Isleýär
Türkiýe Russiýadan, Türkmenistandan, Ýakyn Gündogardan, Azerbaýjandan gelýän gaz üçin üstaşyr geçiriji bolmak isleýär diýip türk hökümetiniň ýolbaşçylary beýan edýär, diýip Halkara energetika maslahatynyň geçirilen ýeri bolan Stambuldan INTERFAKS habar be

Türkiýe Russiýadan, Türkmenistandan, Ýakyn Gündogardan, Azerbaýjandan Gelýän Gaz Üçin Üstaşyr Geçiriji Bolmak Isleýär

Türkiýe Russiýadan, Türkmenistandan, Ýakyn Gündogardan, Azerbaýjandan gelýän gaz üçin üstaşyr geçiriji bolmak isleýär diýip türk hökümetiniň ýolbaşçylary beýan edýär, diýip Halkara energetika maslahatynyň geçirilen ýeri bolan Stambuldan INTERFAKS habar berýär.

Habarlar agentliginde bellenilişi ýaly, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Ärdogan Halkara energetika maslahatynyň barşynda häzirki wagtda Türkiýede Azerbaýjandan Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa gaz ugratmaga mümkinçilik berýän TANAP gaz geçirijisiniň gurulýandygyny ýatlatdy.

Mundan başga-da, häzirki wagtda Russiýadan Türkiýä gaz Transbalkan geçelgesi (Ukrainanyň üsti bilen) boýunça iberilýär. «Türk akymy» gaz geçirijisiniň gurluşygy tamamlanandan soň bolsa gaz şonuň üsti bilen geçiriler.

INTERFAKS-yň bellemegine görä, R.Ärdogan şeýle hem Türkiýäniň üsti bilen türkmen gazyny Ýewropa çykarmak barada aýdyp geçdi.

Öňräk, Türkiýäniň premýer-ministri Binali Ýyldyrym geljekde Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň hem Türkiýäniň üsti bilen gaz ugratmak mümkin bolar, diýip habarlar gullugy habar berýär.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistan - ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda žurnalistleriň hukuklary we borçlary boýunça iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir