Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmen-Rus Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy
Türkmen-Rus Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy
Türkmen-Rus Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Türkmen-Rus Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Ilýas Magomet-Salamowiç Umahanowyň baştutanlygyndaky wekiliýeti bilen duşuşdy.

Söhbetdeşligiň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösüşiniň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de özara gatnaşyklaryň anyk ugurlary kesgitlenildi. Şeýle hem taraplar parlamentara gatnaşyklarynyň giňeldilmegi we berkidilmegi bilen bagly meselelere garadylar.

Duşuşygyň dowamynda taraplar döwletara gatnaşyklarynyň möhüm düzüm bölegi bolan medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň ylym, bilim, sport we syýahatçylyk ýaly ugurlarynda aragatnaşyklary berkitmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.

Meňzeş Täzelikler

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täzeden gurlan Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň açylyşy mynasybetli ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin çäreleri bilen …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir