Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Instituty Bilen Rumyniýanyň Diplomatik Institutynyň Arasynda Gatnaşyklary Ösdürmek Boýunça Gepleşikler Geçirildi
Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Instituty Bilen Rumyniýanyň Diplomatik Institutynyň Arasynda Gatnaşyklary Ösdürmek Boýunça Gepleşikler Geçirildi
Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Instituty Bilen Rumyniýanyň Diplomatik Institutynyň Arasynda Gatnaşyklary Ösdürmek Boýunça Gepleşikler Geçirildi

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Instituty Bilen Rumyniýanyň Diplomatik Institutynyň Arasynda Gatnaşyklary Ösdürmek Boýunça Gepleşikler Geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory B.Zahyrow Rumyniýada iş saparynda boldy.

Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Rumyniýanyň Milli bilim ministrliginiň döwlet sekretary Gabriel Liwiu Ispaş, Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň döwlet sekretary Dan Nikulaesku we Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň Baş direktory Dan Petre dagylar bilen duşuşdy. Bu duşuşyklaryň dowamynda taraplar diplomatik işgärleri taýýarlamak ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we berkitmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

10-njy martda Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ähtnamanyň resmi gol çekmek dabarasy geçirildi. Bu dabara rumyn tarapyndan Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň ýolbaşçylary we wekilleri, Ilçi S.Moldowan we Rumyniýanyň DIM-niň işgärleri, türkmen tarapyndan bolsa Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasynyň işgärleri gatnaşdy.

Meňzeş Täzelikler

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täzeden gurlan Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň açylyşy mynasybetli ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin çäreleri bilen …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir