Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalarynyň Ýanynda Döredilen 39 Saýlaw Uçastogynda Saýlawçylaryň Işjeň Gatnaşmagynda Prezident Saýlawlary Geçirilýär
Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalarynyň Ýanynda Döredilen 39 Saýlaw Uçastogynda Saýlawçylaryň Işjeň Gatnaşmagynda Prezident Saýlawlary GeçirilýärTürkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalarynyň Ýanynda Döredilen 39 Saýlaw Uçastogynda Saýlawçylaryň Işjeň Gatnaşmagynda Prezident Saýlawlary Geçirilýär
Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalarynyň Ýanynda Döredilen 39 Saýlaw Uçastogynda Saýlawçylaryň Işjeň Gatnaşmagynda Prezident Saýlawlary Geçirilýär

Türkmenistanyň Daşary Ýurtlardaky Diplomatik Wekilhanalarynyň Ýanynda Döredilen 39 Saýlaw Uçastogynda Saýlawçylaryň Işjeň Gatnaşmagynda Prezident Saýlawlary Geçirilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde TDH-a habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň ýanynda döredilen saýlaw uçastoklarynda raýatlarymyzyň ýokary işjeňlik görkezendigi bellenilýär.

Saýlaw uçastoklary 12-nji fewralda dünýäniň her bir sebitiniň ýerli wagtyna laýyklykda ir bilen açyldy. Saýlawlaryň guramaçylary saýlaw wagtynda daşary ýurtlarda bolýan ýurdumyzyň raýatlarynyň özleriniň konstitusion hukuklaryny amala aşyrmaklary üçin ähli zerur şertleri döretdiler.

Synçylar ses bermegiň saýlaw uçastoklarynyň açylan ilkinji pursatlaryndan başlap işjeň häsiýete eýe bolandygyny, raýatlarymyzyň—daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän hem-de okaýan ildeşlerimiziň raýatlyk jogapkärçiligini we olaryň ýokary düşünjeliligini belleýärler.

Meňzeş Täzelikler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir