Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy
Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy
Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy

Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata jemgyýetçilik guramalaryň, ministrlikleriň we pudak edaralaryň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Demokratik partiýasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän oňyn özgertmeleriniň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar . Özygtyýarlylyga eýe bolan döwletimizde jemgyýetçilik aňyny, syýasy we demokratik ýörelgeleri kemala getirmek hem-de öňde duran ägirt uly wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda Demokratik partiýanyň işjeň agzalary öz öňünde duran meseleleriň we işleriniň möhümdigine aňry ýany bilen düşünýärler.

Meňzeş Täzelikler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir