Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Astana Geldi
Türkmenistanyň Prezidenti Astana Geldi
Türkmenistanyň Prezidenti Astana Geldi

Türkmenistanyň Prezidenti Astana Geldi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Gazagystan Respublikasyna geldi. Türkmenistanyň we Gazagystanyň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Astananyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi Gazagystanyň resmi wekildleri we ýurdumyzyň hökümet toparynyň agzalary garşyladylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow howa menzilinden Gazagystanyň Prezidenti Eursultan Nazarbpaýew bilen gepleşikleriň geçiriljek ýeri bolan “Akorda” köşgüne tarap ugrady.

Saparyň birinjäi gününde iki döwletiň Baştutanlary ikiçäk we giňişleýin düzümdäki gepleşikleri geçirerler.

Ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşikleriniň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalar toplumyna gol çekiler. Soňra Türkmenistanyň we Gazagystanyň Baştutanlary žurnalistler bilen duşuşyp, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş ederler.

Çeşme: TDH

Meňzeş Täzelikler

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir