Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Awazada Halkara Sport Kongresine Gatnaşar
Türkmenistanyň Prezidenti Awazada Halkara Sport Kongresine Gatnaşar
Türkmenistanyň Prezidenti Awazada Halkara Sport Kongresine Gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Awazada Halkara Sport Kongresine Gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. Iş saparynyň barşynda Döwlet Baştutanymyz “Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresine gatnaşar.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, hökümet agzalarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Iş maslahatynyň barşynda Türkmenistanyň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine, şeýle hem özara peýdaly sebitara, halkara hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýan ulag-aragatnaşyk düzüminiň döwrebap köpşahaly ulgamyny döretmek boýunça maksatnamalary we taslamalary durmuşa geçirmegiň çäklerinde tutuş ýurdumyz boýunça alnyp barylýan işlere aýratyn ähmiýet berildi.

Meňzeş Täzelikler

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir