Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentini Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentini Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentini Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentini Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Aleksandr Wan der Bellene Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny ýollady.

Döwlet Baştutanymyz gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky özara hormat goýmak, düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklarymyzyň biziň halklarymyzyň hatyrasyna mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirýändigini belledi.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentine berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Awstriýa Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa öňe gitmegi we gülläp ösmegi arzuw etdi.

Meňzeş Täzelikler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir