Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden
Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden
Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly jenap Prezident, gadyrly doganym,

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakynda Siziň başyny başlan Kararnamany kabul edendigini eşidip begendim.

Doganlyk Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň esasynda sebitde we dünýäde parahatçylygy, durnuklylygy hem-de howpsuzlygy berkitmäge goşýan goşandy dünýä bileleşigi üçin nusgalyk diýip hasaplaýaryn.

Bu Kararnamanyň kabul edilmeginde biz döwletleriň özygtyýarlylyk ýörelgelerine ählumumy hormatyň goýulmagyna, serhetleriň mizemezligine, içerki işlere goşulmazlyga hem-de halkara meseleleri asuda çözmäge ygrarly bolan Türkmenistana esasy ornuň degişlidigine buýsanýarys.

Şu duýgularym we pikirlerim bilen Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa mundan beýläk-de abadançylyk arzuw edýärin.

Rejep Taýyp ÄRDOGAN,
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti.

Meňzeş Täzelikler

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir