Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, “Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda:

1-nji derejeli ýurist Möwlamow Atamurat Nobatgeldiýewiç gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, etrapda alnyp barylýan işlere prokuror gözegçiligini gowşadandygy üçin, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesinden;

1-nji derejeli ýurist Öwülýägulyýew Alym Döwletgeldiýewiç gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, etrapda alnyp barylýan işlere prokuror gözegçiligini gowşadandygy üçin, Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen,
“Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda:

2-nji derejeli ýurist Maksat Nurnazarowiç Hudaýgulyýew Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Gaýgysyz Orazmyradowiç Toparow Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

Meňzeş Täzelikler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir