Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Ýylyň Birinji Çärýeginde Senagat Önümçiliginiň Döwlete Degişli Bolmadyk Ulgamynda Depginli Ösüş Hasaba Alyndy
Ýylyň Birinji Çärýeginde Senagat Önümçiliginiň Döwlete Degişli Bolmadyk Ulgamynda Depginli Ösüş Hasaba Alyndy
Ýylyň Birinji Çärýeginde Senagat Önümçiliginiň Döwlete Degişli Bolmadyk Ulgamynda Depginli Ösüş Hasaba Alyndy

Ýylyň Birinji Çärýeginde Senagat Önümçiliginiň Döwlete Degişli Bolmadyk Ulgamynda Depginli Ösüş Hasaba Alyndy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň kärhanalary tarapyndan 2017 –nji ýylyň birinji çärýeginde senagat önümleri 2016-njy ýylyň şol döwründäkiden 32,6 göterim köp, oba hojalyk we azyk önümleri 47 göterim artyk öndürildi.

Şu ýylyň birinji çärýeginiň görkezijileri ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlete degişli bolmadyk ulgamynda senagat önümçiliginiň, şol sanda azyk önümleriniň öndürilişiniň işjeň ösýändigini tassyklaýar. Hususan-da, 2017-njy ýylda bu ulgamda şöhlat önümleriniň öndürilişi 25,4 göterim, süýji-köke önümleriniň öndürilişi 22,9 göterim, gaplanan miwe-gök önüm öndürilişi 22,6 göterim, süýt önümleriniň öndürilişi 13,8 göterim ýokarlandy.

TSTB boýunça 2017-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda söwda dolanyşygynyň möçberiniň ösüşi 13,9 göterime deň boldy. Hyzmat ediş ulgamynda ösüş 18,9 göterim boldy.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça umumy haryt dolanyşygynyň möçberi binýatlyk görkezijä görä bolan gatnaşyk babatda 25 göterim köpeldi.

Meňzeş Täzelikler

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4' Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4′ Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Paýtagtymyzyň günorta-gündogarynda çalt depginlerde kemala gelýän ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan dokuz gat jaýlaryň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir